واتساپ اطلس پیدایش

کتاب های توسعه فردی

مغز شما هنگام کار

بعد از تلاش‌های فراوان ، برای توضیح کارکرد مغز به روش‌های مختلف، تصمیم گرفته شد ساختار این کتاب مانند نمایشنامه باشد . این نمایشنامه چهار پرده دارد. دو پرده اول دربارۀ مغز خود شماست و دو پرده بعدی تعامل میان مغزهای افراد دیگر را دربر می‌گیرد .......

کتاب مسیر های امکان

مسیرهای امکان نگرش ما به سقف رشد و توانمندی مان را گسترش می دهد و به ما نشان می دهد که چقدر آسان می توانیم بر دیگران یا بر تمام جهان اثر بگذاریم و می توانیم بسیار بیشتر از قبل احساس آزادی و شادی کنیم. این کتاب مهیج و ژرف، برای کسانی که اولین بار اثری از او را می خوانند، بسیار الهام بخش است و برای کسانی که به دنبال همراهی برای کاملتر کردن کتاب محبوب او " هنر امکان "می گردند عالی است. ‌    

کتاب هنر امکان

با خواندن کتاب هنر امکان تجربه‌ای بسیار لطیف و عمیق را خواهید داشت؛ لطافتی از جنس موسیقی به ژرفای اعماق خویشتن. این کتاب کاربردی، در زمینه توسعه فردی و به دور از اغراق‌های بی‌بنیادِ مرسوم، تمرین‌ها و ابزارهایی را در حد مقدورات یک کتاب به دست می‌دهد و با روندی آرام، نگرش‌های خطی افراد را به سمت نگاهی کل‌گرایانه، با در نظر گرفتن متغیرهای اجتماعی انسان مدرن، تغییر می‌دهد. دریافت نسخه الکترونیکی کتاب از سایت فیدیبو ‌